Stoof schoonmaakservice

Schoon, schoner, schoonst...


MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de laatste jaren een zeer belangrijke plaats ingenomen wat betreft de dagelijkse bedrijfsvoering van Stoof Schoonmaakservice.

Stoof Schoonmaakservice hanteert een duurzame bedrijfsfilosofie waarbij ecologische, economische en sociale aspecten centraal staan, met als doel het streven naar een duurzame werkplaats voor iedereen.

Stoof Schoonmaakservice is zich er van bewust dat de schoonmaakbranche een belangrijke bijdrage kan en moet leveren aan de zorg voor het milieu. Helpt u ons mee?

Speerpunten Stoof Schoonmaakservice op het gebied van MVO:

-  Het realiseren van een gezonde en veilige werkplek

-  Het minimaliseren van (overbodig) energieverbruik

-  Werken met milieuvriendelijke en diervriendelijke schoonmaakmiddelen

-  Zorg dragen voor het welzijn van personeel

-  Zorg dragen voor scheiding van verschillende afvalstromen